Hôm nay quay trở lại chợ Biên giới Việt Trung có nhiều thứ thú vị hơn, gặp nhiều thú rừng hoang dã hơn. Đặc biệt là cảnh khổ sở của người dân buôn bán. K có cầu qua lại buôn bán cực khó.
Hi vọng cầu sẽ bắc lại sớm để người dân buôn bán thuận tiện hơn.
Link fb của Tôi:

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

31 thoughts on “Báo Đốm, Cầy Hương, Gà Rừng… Chợ Biên Giới Có Gì || TVN Lai Châu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>