One thought on “Hướng dẫn điều chỉnh chiều dài dây nhảy theo chiều cao của từng người | #choinhayday #nhayday”

  • Chơi nhảy dây TV says:

    Khi vặn vít vào các bạn có thể dùng đầu chìa khoá cửa hoặc tua vít để vặn cho chặt nhé. Trong hộp có 4 vít thì bạn dùng 2 vít thôi cũng được, 2 cái còn lại để backup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>