One thought on “Rối Loạn Tiền Đình. Diện Chẩn với Thanh Võ”

  • Tuấn-Hiển Ngô says:

    Để em làm thử cho bà xã em xem sao. Nhưng mà làm theo hướng dẫn của anh khó quá (3 ngày/lần) thì chỉ có nước bà ấy tự làm thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>