Lương thưởng công nhân nhà máy Vinfast ở Cát Hải-Hải Phòng.
Cơ hội của người dân.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

47 thoughts on “LƯƠNG THƯỞNG CÔNG NHÂN VINFAST CÁT HẢI, HẢI PHÒNG- CƠ HỘI NGƯỜI DÂN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>