Khu bàu cát Quận Tân Bình được hình thành khoản hơn 10 năm nay có một số đường chính như là,đường Hồng Đào, đường Đồng Đen và nhiều đường nhánh như đường bàu cát,bàu cát 1…..bàu cát 9…khu vực bàu cát có nhiều cửa hàng ăn uống,quán nhậu và cà phê cho nên khu vực này số người tập trung về đây ăn uống rất đông và nhộn nhịp
#vietyoutubers #vietnamngaynay #Saigon

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://mirchigossips.in/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>