4 thoughts on “Hướng dẫn độ chống đứng R15v3”

  • Ko cần khoang lổ bắt lò xo đc ko bạn tại mình chỉ cần dựng lên để vệ sinh sên à tại mình đang sài ben nâng loại mấy trăm nâng lên xuống hơi cực

  • Anh có kích thước chiều cao từ tâm lỗ bắt chốt đến đất của cái chống đứng không ạ? Có phải hàn thêm mã để giới hạn không cho nó oặt ra đằng trước không ạ? Em cám ơn 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>