Ngôi chùa nổi tiếng màu trắng ở miền bắc THÁI LAN ,CHIANG RAI thực chất là kinh doanh du lịch của người TQ,kg có sư nào trong chùa ,hoàn toàn do người TQ điều hành, chùa mà kg cho người ta lể phật ,và cử trước là phả̃i đi nhanh ra cửa sau ,chỉ vỏn vẹn kg đầy 5 puút, kg cho ai ngừng lại xem phật trên chánh điện ,

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>