#binhba #tuấncua #tuancua
——————————————————–
Đây mình ra phần 2 rồi đây..phần này thì mình đi thăm bãi DƯƠNG với bãi NỒM nghen .

P/s ở đây mấy người dân người ta thường đọc là bãi NÔM kiểu đọc nhanh á thì thành ra mất đi dấu huyền ,nếu đúng là bài bãi NỒM mới đúng ra mấy bạn !!!

Thank you for watching my video !!!

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>