Xem thêm tại:

Bài 1: Thai giáo là gì? Hiệu quả của thai giáo?
Các mẹ thân mến, đây là phần 3 Lớp học tiền sản online chủ đề: “ Thai giáo, dạy con từ trong bụng mẹ” với sự chia sẻ của Tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
Ngay bây giờ các mẹ chú ý theo dõi, chia sẻ và gửi những câu hỏi của mình dành cho cô Thúy nhé.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>