Tải lại video do youtube yêu cầu xóa hình ảnh trẻ em tắm sông Hằng.
Một video biết tất tần tật về tín ngưỡng đạo Hindu giáo: các vị thần cơ bản, rãi xương xuống đầu nguồn, tục thờ bò, cào đầu ở sông hằng, các nghi thức cúng bái….
💢Facebook:
💢Instagram:
💢Thông tin chi tiết chuyến đi, xin mời đọc:
💌Email: hoankhai.fahoka@gmail.com
Nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để du lịch khắp thế gian nhé!

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

34 thoughts on “🕉️Du lịch tâm linh thượng nguồn sông Hằng & những tập tục kì bí”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>