One thought on “Trừ số đo thời gian (trang 132, 133) – Toán lớp 5 sách giáo khoa”

  • THẦY TOẠN - TOÁN TIỂU HỌC says:

    Mời các bạn & các em vào xem những video Hướng dẫn giải ViOlympic, Tổng hợp các vòng thi Quốc gia; Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 + 4 + 5 – Phù hợp với ôn trong hè, theo đường link sau:
    https://www.youtube.com/channel/UCTE91r8ukWyzYO-LEVnj3tA/playlists?view=1&flow=grid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>