3 Miền TV | Chợ đêm Sông Trà | Cầu Thạch Bích Quảng Ngãi toàn cảnh buổi chiều và màn đêm buông
Fanpage:
#cauThachBich #chodemTraKhuc #ChoDemQuangNgai
Cầu Thạch Bích được khởi công từ tháng 9/2016 và hoàn thành vào tháng 8.2018 (đơn vị thi công vượt tiến độ 4 tháng), với tổng kinh phí gần 650 tỷ đồng; đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc, nối trung tâm TP Quảng Ngãi và xã Tịnh Ấn Tây. Tổng chiều dài 2,4km, trong đó đường dẫn cầu dài hơn 1,5km.

#amthuc3mien, #dulich3mien, #kenh3mien, #canhdepquehuong

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

17 thoughts on “3 Miền TV | Chợ đêm Sông Trà | Cầu Thạch Bích Quảng Ngãi toàn cảnh buổi chiều và màn đêm buông.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>