15 thoughts on “Ai Là Triệu Phú ngày 20-8-2019”

  • Buồn cho lứa thế hệ các em học sinh bây giờ. Đọc bình luận của các em mà không biết các em được dạy dỗ kiểu gì. Không có 1 sự tôn trọng dành cho người dạy mình.
    Tôi xem hầu hết các số của Ai Là Triệu Phú và là người rất mê về các kiến thức xã hội.
    Nhận thấy cô giáo của các em ngoài phần có hiểu biết không được rộng thì bộ câu hỏi dành cho cô khá khó so với mặt bằng chung của người thi Ai là Triệu phú. Từ câu Dã quỳ, đến đạo Hindu ở Ấn, cho tới câu của Chế Lan Viên đều khó hơn các gói câu bình thường trong gói 5 câu đầu thường được coi là dễ ăn.
    Và nên nhớ, cô là giáo viên dạy Tiếng Anh và tôi thấy còn rất trẻ. Các em không thể bắt 1 gv dạy tiếng Anh giỏi chuyên môn Văn được, cũng như các bạn ca sĩ, hotgirl giỏi tích phân, đạo hàm. (Còn những kiến thức cơ bản khác là ai cũng cần biết như tính toán, hay các tác phẩm phổ biến – ko bàn tới).
    Hy vọng, các em có thể không trở thành người tốt, nhưng hãy trở thành 1 người tử tế!

  • ĐM người chơi dốt thí mẹ chỉ chực chờ người ta giúp đỡ,Đéo biết cái gì.Xong 4 sự giúp đỡ rồi thì chả biết mẹ gì.ngừng chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>