Hướng dẫn bắt cánh hoa mẫu đơn của bộ số :3 và độ sâu của kim cách mặt bánh là 1 đến 0,5 cm . Không cho đụng đáy bánh sẽ bị tràn rau câu và rách mặt
Chiều cao của khuôn là 7 cm , đổ mặt bánh 1/2 khuôn

#KimOanhCanadacooking#Hoamẫuđơn#

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

17 thoughts on “HOA MẪU ĐƠN, Độ sâu đi kim How to make peony flowers, Depth of needle into 3D jelly cake”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>