Cách ghi ký hiệu độ nhám bề mặt autocad 2019 cực nhanh cực chuyên nghiệp
Nhám bề mặt được ký hiệu trên bản vẽ cho tất cả các bề mặt của sản phẩm được gia công theo bản vẽ đó, ký hiệu nhám bề mặt không phụ thuộc vào phương pháp gia công, trừ các bề mặt có độ nhám không xác định bởi các yêu cầu của kết cấu.
Cấu trúc của ký hiệu nhám bề mặt được trình bày trên hình
Khi trên ký hiệu nhám bề mặt chỉ có giá trị một thông số thì sử dụng dấu không có đường gạch ngang.
Nhám bề mặt chỉ được dùng một trong những ký hiệu ở hình
Chiều cao h phải bằng chiều cao của con số kích thước dùng trên bản vẽ:
chiều cao H bằng (1,5 – 3)h;
chiều rộng các nét của dấu phải gần bằng một nửa chiều rộng của nét liền đậm dùng trên bản vẽ

Nếu người thiết kế không quy định phương pháp gia công, thì dùng dấu ở hình để ký hiệu nhám bề mặt. Nếu bề mặt của sản phẩm được gia công bằng cách cắt bỏ một lớp vật liệu, thí dụ: Tiện, phay, khoan, mài, đánh bóng, ăn mòn v.v… thì dùng dấu ở hình 2b để ký hiệu nhám bề mặt. Nếu bề mặt của sản phẩm được gia công bằng cách cắt bỏ lớp vật liệu nào đi, thí dụ: đúc, ép, cán, dập, kéo v.v… dùng dấu ở hình c để ký hiệu nhám bề mặt.
Các bề mặt không được gia công theo bản vẽ cho trước, được dùng dấu ở (hình c) để ký hiệu Bề mặt được ký hiệu bằng dấu ở hình c phải thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn có liên quan hoặc các quy định về yêu cầu kỹ thuật, đồng thời trên bản vẽ đó phải ghi chú về vật liệu.
Xem thêm các video hướng dẫn học Autocad 2019, Các lệnh VẼ trong Autocad 2019/ các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh vẽ cơ bản…

Chuyên mục các lệnh hiệu chỉnh:

Hướng dẫn Học autocad 2019 qua trang web:

Tham gia Group học autocad 2019 để được hỗ trợ :

Thank for watching the video.
❤ Please LIKE, SHARE, COMMENT and SUBSCRIBE
❤ Watch more videos here:
© Copyright by Share Cad/Cam/Cnc ☞ Do not Reup

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>