Tít Mít shop – Chuyên đồ handmade và nguyên liệu: len sợi, bông, vải dạ, nỉ,…
– Page: Tít Mít shop – Thái Nguyên.
– Facebook: Nguyen Thi Mai Diep.
– Hotline: 0986 66 00 98.
Chart nơ:
– Ký hiệu: F – mũi kép, ch – mũi bính.
– Móc 1 dải 16 mũi bính.
R1: cách 6 mũi bính, móc vào chân thứ 7 một nhánh ( 2F, 1ch, 2F) * 3 – cách 2 chân lại làm 1 nhánh như vậy và cuối cùng của hàng là 1 mũi kép. Tổng ta được 3 nhánh họa tiết vàv2 mũi kép nẹp 2 bên cho viền thẳng.
R2 – 11: 3ch, ( 2F, 1ch, 2F)*3, 1F.
R12: Bắt đầu móc họa tiết quả dứa. Ta trượt mũi về giữa nhánh V đầu tiên, lên 3 bính – ( 3ch, 1F, 1ch, 2F), móc 5 mũi kép tản đều nhánh họa tiết chính giữa, nhánh họa tiết thứ 3 móc bình thường. Bỏ qua mũi kép cuối không móc. Là tổng ta thu bớt được 2 mũi kép 2 bên của hànhg này
R13: trượt mũi về giữa nhánh họa tiết, móc nẹp 2 bên nơ phần họa tiết quả dứa 2 nhánh lần lượt ( 3ch, 1F, 1ch, 2F). Phần 5 mũi kép ở giữa hàng trước ta móc xen mỗi mũi 1 mũi bính ( 1F, 1ch) *5. Và kết hàng là 1 nhánh họa tiết ( 2F, 1ch, 2F) bình thường.
R14: 2 bên nhánh V móc tương tự, nhưng giữa 2 nhánh họa tiết V 2 bên và nhánh họa tiết quả dứa cách nhau bởi 3 mũi bính👉 ( 3ch, 1F, 1ch, 2F), (3ch, 1x) *3 – x hạ vào mũi bính giữa 2 mũi kép hàng trước, 3ch, ( 2F, 1ch, 2F)
R15: 2 bên nhánh họa tiết móc bình thường, Phần giữa họa tiết quả dứa thu còn 3 nhánh – tức (3ch, 1x)*2
R16: tương tự, họa tiết dứa giữa còn 2 nhánh – tức ( 3ch, 1x) * 1
R17: tương tự, còn 1 nhánh ( 3ch, 1x).
R18: móc tương tự 2 nhánh họa tiết 2 bên, hạ 1 mũi x vào chính giữa nhánh ( 3ch, 1x) của hàng trước.
R19: móc 1 mũi kép vào mũi x chính giữa, phần họa tiết 2 bên để nguyên.
R20: trượt về đến mũi kép chính giữa, chỉ móc duy nhất 1 nhánh họa tiết cuối cùng ( 3ch, 1F, 1ch, 2F).
👉 Quay lại hàng đầu tiên, móc đối xứng ngược chiều tương tự phần nửa nơ đã hướng dẫn ở trên rồi gập lại. Móc phần dây center buộc nơ gồm 4 mũi kép, móc y hàng rồi khâu ráp lại, đính vào mũ.
Chúc các bạn thành công .

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

2 thoughts on “Hướng dẫn móc mũ nơ ( chóp nửa kép) – Part 3 – móc nơ trang trí”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>