Lễ Hội Hái Mận Mộc Châu Tại Thung Lũng Mận Nà Ka | MỘC 26

Ngày hội hái quả Mộc Châu lần thứ 5 được diễn ra vào ngày 25/05/2019 tại thung lũng Nà Ka.

#man #mocchau #lehoihaiman #thunglungmannaka

✦ Hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất:
✦ Cảm ơn các bạn đã xem video!
► Liên hệ:
✦ Email: netmoc26@gmail.com
✦ Facebook:
✦ Twitter:

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

4 thoughts on “Lễ Hội Hái Mận Mộc Châu Tại Thung Lũng Mận Nà Ka | MỘC 26”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>