Hãy đăng ký cho Chanel của tôi

Bình luận và chia sẻ dưới đây!
Thích video này!
Series mới “Pocket Monster Sword” và “Pocket Monster Shield” sẽ được phát hành vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 11! Dưới sự chấp nhận đặt phòng! Thử thách các hạng xếp hạng Trận chiến để trở thành Huấn luyện viên Pokemon giỏi nhất thế giới! Đặc điểm mới và thanh kiếm mới, công việc Dymax mạnh mẽ sẽ tiếp tục thúc đẩy Pokemon Battle! “Pokemon Sword” “Pocket Monster Shield”
© 2019 Pokémon. © 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK bao gồm Pokemon, Pokemon và Pokémon là các thương hiệu đã đăng ký của Nintendo, Creatures và Game Freak. Logo Nintendo Switch và Nintendo Switch là thương hiệu của Nintendo. * Tất cả các màn hình trò chơi đang được phát triển.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>