Mô hình vỗ béo trâu bò xã Nghiên Loan huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn
P (trâu) = 88.4 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)
Nếu:
– Trâu béo = [88.4 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)] + 5%[88.4 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)]
– Trâu gầy = [88.4 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)] – 5%[88.4 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)]
P (bò) = 90 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)
Nếu:
– Bò béo = [90 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)] + 5%[90 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)]
– Bò gầy = [90 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)] – 5%[90 x (Vòng ngực) x (Vòng ngực) x (Dài thân chéo)]
Ai có nhu cầu lấy tài liệu thì liên hệ Gmail: tuananhptbk2@gmail.com
Cảm ơn !!!

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

2 thoughts on “Cách tính trọng lượng trâu bò không cần cân và cách định giá 1 con bò”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>