Đường Hạnh phúc Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc
Nhằm giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi, TW Đảng, khu ủy Việt Bắc đã quyết định mở đường Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc
Ngày khởi công: 10.9.2959
Ngày hoàn thành: 15.6.1965
Con đường hạnh phúc dài 185 Km, chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ của hàng vạn đồng bào dân tộc vốn bị biệt lập bao đời nay trên cao nguyên đá Đồng Văn
1200 dân công địa phương và hơn 1000 thanh niên xung phong thi công hơn 5 năm, trên 2 triệu ngày công, đào đắp di chuyển trên 3 triệu mét khối đá.
Đoạn đường 24 Km vượt qua đèo Mã Pì Lèng là mất nhiều công sức, xương máu hơn cả. Đã có 14 thanh niên xung phong hy sinh, mãi mãi nằm lại trên cao nguyên đá Đồng Văn.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>