Sau khi bước 1 đã kết nối thành công đồng hồ Mija Watch thì đây là bước tiếp theo để điều chỉnh múi giờ và căn chỉnh cho đúng giờ Việt Nam và giờ hiện tại bạn đang dùng.

Mua Đồng hồ Jimia Watch này tại:

Xem sản phẩm này và các sản phẩm, phụ kiện 47shop đang cung cấp tại:

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>