Là trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch. Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Vĩnh Long sẽ trở thành tâm điểm để thu hút du khách, với mục tiêu “An toàn – thân thiện – chất lượng”.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>