#DinhCongNinh
Để viết một số đo chiều dài dưới dạng số thập phân, chúng ra theo 2 bước sau:
1 – Viết số đo chiều dài đó dưới dạng một hỗn số có phần phân số là Phân Số Thập Phân.
2 – Viết hỗn số có phân số thập phân thành Số Thập Phân: Phần nguyên của hỗn số là phần nguyên của Số Thập Phân. Phần phân số thập phân là phần thập phân của số thập phân.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

One thought on “Toán lớp 5: Cách dễ nhất để viết số đo chiều dài dưới dạng số thập phân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>