TIẾNG NÓI CÔNG DÂN từ Benguela, Benguela, Angola. Thanh Yen Tu Lang

Trong chương trình hôm nay, diễn giả sẽ Bàn luận chủ đề:.
Tôi khóc cho Đất nước tôi
Tôi khóc cho Quê hương tôi
Tôi khóc Cho dân tộc tôi
THỰC THI ĐIỀU 25 HIỂN PHÁP.
CHÍNH THỨC THÀNH LẬP ĐẢNG DÂN SỰ.
CÓ THỂ CẠNH TRANH CÔNG BẰNG VỚI ĐẢNG ĐƯƠNG QUYỀN.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>