Trong cuộc đời của mỗi con người, có 3 giai đoạn “vàng” phát triển chiều cao tốt nhất:

➡Giai đoạn 1: Khi em bé còn nằm trong bụng mẹ
➡Giai đoạn 2: Từ khi trẻ sinh ra cho đến khi 3 tuổi.
➡Giai đoạn 3: Giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì.

👉Tuy nhiên, giai đoạn thứ 2 – giai đoạn trẻ từ 0 – 3 tuổi lại là giai đoạn phát triển chiều cao tốt nhất. Trong năm đầu tiên trẻ sẽ tăng 25cm, 2 năm tiếp theo trẻ tăng thêm 10cm/ năm trong điều kiện dinh dưỡng tốt. Đây là giai đoạn quyết định đến 60% khả năng tăng chiều cao của trẻ. Bởi vậy, việc tăng chiều cao cho trẻ ở giai đoạn này cha mẹ cần được chú trọng và đầu tư.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>