Việc nhổ răng 8 không ảnh hưởng gì đến quá trình chỉnh nha, tuy nhiên với những răng 8 mọc lệch có chỉ định nhổ bỏ thì nên nhổ càng sớm càng tốt. Mình có thể nhổ trước khi chỉnh nha, trong quá trình chỉnh nha, hoặc sau chỉnh nha đều được.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>