Thiết bị phục vụ cho dự án bao gồm: Xe cẩu bánh xích 180 tấn, xe cẩu bánh xích 260 tấn, xe cẩu địa hình 220 tấn do U-MAC Việt Nam cung cấp.

Ngày 30/06/ 2019 tổ chức Lễ Quảng Bá dự án hình ảnh vòng đu quay cho nhà nước và nhân dân Campuchia. Đây cũng là dự án có nhiều thiết bị cẩu lớn nhất tại Siem Reap.

Bạn có thể truy cập để tìm hiểu thêm thông tin về dự án.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

2 thoughts on “Dự án lắp đặt vòng đu quay tại Siem Reap – Campuchia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>