Bài hát em ơi Hà Nội phố, em ơi Hà Nội phố ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em góc phố mồ côi con đường vắng rì rào cơn mưa đổ tan lễ chiều sao còn tiếng chuông vàng ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em góc phố mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông vàng ta còn em một màu xanh thời gian

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://mirchigossips.in/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>