Theo dõi KhoaTiengViet ►
Theo dõi Dongki, đi đâu thế? ►

Các bạn có thể lên lịch trình có tiện tại TripHunter
⬇️ iOS:
⬇️ Android:
🌎

#Dongkiđiđâuthế #VĩnhLong #TripHunter

✰ Watch More Videos
  Người Hàn Quốc hát tiếng Việt
  Người Hàn Quốc học tiếng Việt
  Phản ứng của người Hàn
  KTVTV
  KTV V LIVE

✰ Social Media
  Official Facebook Page :
  Fanclub Facebook Page :
  Dongki FB :
  Dongki IG :

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Posted in Uncategorized

22 thoughts on “Dongki đi du lịch Vĩnh Long 2 ngày, lần đầu tiên thử đổ bánh xèo! | Khoa Tieng Viet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>