Ở Philippine, tình trạng buôn bán thận đã trở thành vấn đề nhức nhối từ nhiều năm nay. Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, nhất là Facebook thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi và trắng trợn.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>