VTC1 | Liên quan đến vụ ăn chặn quà từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, nhiều cá nhân đã vi phạm quy chế để ăn chặn quà từ thiện.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

20 thoughts on “Bất chấp vi phạm để ăn chặn quà từ thiện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>