Cách sử dụng đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2012R đo dòng điện, điện trở, điện dung, kiểm tra điốt.
Đồng hồ vạn năng là gì
Điốt là gì
Nhà sản xuất: KyoritsuKyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd Logo
Thang đo DC-V: 600mV/6/60/600V
Thang đo AC-V: 6/60/600V
Thang đo DC-A: 60/120A
Thang đo AC-A: 60/120A
Thang đo điện trở: 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ
Đo tụ: 400nF/4/40µF
Mã: Kyoritsu 2012R

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>