VTC Now | Suốt 2 năm qua, hàng trăm hộ dân thôn Từ Châu (Liên Châu, Thanh Oai) phải sống trong cảnh cứ mưa là ngập. Người dân vô cùng bức xúc vì đường cống thoát nước có mà như không.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://mirchigossips.in/category/bat-dong-san/

Posted in Uncategorized

6 thoughts on “Hà Nội: Người dân chật vật trong mưa ngập”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>