5 thoughts on “Hướng Dẫn Lắp Cầu Dao Đảo Chiều Thiết Bị Cần Thiết Cho Mọi Gia Đình”

  • Thiệu Nguyễn Khắc says:

    Bác Kiên cho em hỏi việc đảo chiều như vậy có gây ảnh hưởng đến các thiết bị như điều hòa, tủ lạnh nếu các thiết bị ấy đang trong quá trình hoạt động hay không? Do việc mất nguồn rồi lại cấp lại ngay lập tức với các thiết bị này nếu đang hoạt động em sợ sẽ gây ảnh hưởng hoặc hỏng thiết bị. Cám ơn bác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>