Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Phim Ngắn: Đừng chơi Nu Na Nu Nống vào lúc 12 giờ Khuya – DON’T PLAY Nu Na Nu Nong AT 12AM
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua
Thi chân đẹp đẽ
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống.
Đây là một trò chơi dành cho con nít khi chơi vào buổi sáng , nhưng nếu chơi vào lúc 12h khuya , mọi chuyện sẽ hoàng toàn khác , các bạn cùng đón xem nhé
—————————————————————
Link Facebook Cá Nhân của team :
Duy :
Khoa :
Linh :
#ghosthub #nghithức

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

43 thoughts on “Phim Ngắn: Đừng chơi Nu Na Nu Nống Một Mình vào lúc 12 giờ Khuya”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>