Ngày 24/10, đường dây khẩn của Báo Phụ Nữ TP.HCM lại nhận được điện thoại cầu cứu của tiểu thương ở chợ Bình Hòa (P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về việc có một nhóm người đến rào chợ, cản trở việc buôn bán của tiểu thương.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>