#Tintuc
#Thoisu
#VietNamnews
#Binhluan

Đến với Huy Đức trong chương trình:
– Tôi Nói Thay Cho Đồng Bào Tôi .
Chủ Đề :
-Tổ chức nào Quốc gia nào phải chịu trách nhiệm những vụ xuất khẩu nô lệ và buôn bán nô lệ ?

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

6 thoughts on “Tổ chức nào Quốc gia nào phải chịu trách nhiệm những vụ xuất khẩu nô lệ và buôn bán nô lệ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>