Nông Đức Mạnh chưa có những dấu ấn trên chính trường (năm 1984) nên nhận xét của ông Kostadinov rõ ràng là hợp lý. Nhưng cũng cho thấy về đứa con của Hồ Chí Minh không chỉ một mà là 2 con trai.Một là Nông Đức Mạnh chưa có những dấu ấn trên chính trường (năm 1984) nên nhận xét của ông Kostadinov rõ ràng là hợp lý. Nhưng cũng cho thấy về đứa con của Hồ Chí Minh không chỉ một mà là 2 con trai.Một là Nguyễn Tất Trung còn một chính là Nông Đức Mạnh. còn một chính là Nông Đức Mạnh.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://mirchigossips.in/category/bat-dong-san/

5 thoughts on “Cùng là con của Hồ Chí Minh nhưng TẠI SAO Nguyễn Tất Trung lại không được đối xử như Nông Đức Mạnh?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>