. Chọn các điểm gốc tọa độ
Để điều khiển chuyển động chạy dao, ta phải xác định được chính xác vị trí của từng điểm trên quỹ đạo chuyển động của nó. Như vậy sau khi đã xác lập các hệ trục tọa độ, vấn đề tiếp theo là phải gắn các trục tọa độ vào các vị trí thuận lợi trong phạm vi không gian làm việc của máy. Đó chính là công việc chọn gốc tọa độ và các điểm chuẩn gồm có:
+ Điểm gốc tọa độ của máy còn gọi là điểm không của máy: kí hiệu M.
+ Điểm gốc tọa độ của chi tiết: kí hiệu W.
+ Điểm chuẩn đo: kí hiệu R.
+ Điểm chuẩn chỉnh dao E và điểm chuẩn gá dao N, thông thường E = N.
a. Điểm gốc tọa độ của máy M:
Điểm gốc tọa độ của máy là một điểm cố định do nhà sản xuất xác lập ngay từ khi thiết kế máy, nó là điểm chuẩn để xác định vị trí của các điểm: gốc tọa độ của chi tiết W, chuẩn đo R .v.v.
Chú ý: Đối với máy tiện, điểm M được chọn là giao điểm của trục Z với mặt phẳng đầu của trục chính.
b. Điểm gốc tọa độ của chi tiết W:
Trước khi viết chương trình, người lập trình phải chọn điểm gốc tọa độ điểm không của chi tiết, để xuất phát từ chuẩn gốc này mà xác định vị trí của các điểm trên đường bao của chi tiết (theo kích thước tuyệt đối).
Sau khi đã chọn điểm gốc tọa độ của chi tiết còn cần phải ghi lại kích thước trên bản vẽ để thuận tiện cho việc lập trình .
c. Điểm chuẩn đo R:
Điểm chuẩn đo lường thường dùng để hiệu chỉnh chuẩn đo các chuyển động chạy dao trên các máy được trang bị hệ thống đo theo phương pháp gia số. Khi khởi động máy hoặc do sự cố mất điện, phải thực hiện lần lượt theo cả 3 trục toạ độ các chuyển động đi qua điểm R, để hệ điều chỉnh lại khoảng cách từ chuẩn đo tới điểm gốc toạ độ của máy, để cho những kết quả đo chính xác theo phương pháp cộng xung.
Chuẩn đo thường là một điểm cố định, nằm ơ biên của không gian làm việc của máy, trong nhiều trường hợp trùng với điểm không M của máy. Vị trí của điểm chuẩn đo R đối với từng phương chuyển động được xác định chính xác.
TOOL OFFSET OUTPUT:
XUAÁT OFFSET DAO.
1. EDIT mode:
Choïn cheá ñoä EDIT.
2. Enter the receiver in (PARAMETER MANUAL) below “I/O”:
Xuaát döõ lieäu vaøo khi ñaõ ñöôïc khai baùo coång.
3. Press the key Offset Setting:
Nhaán phím Offset Setting.
4. Press the softkey OPRT:
Nhaán chöùc naêng OPRT.
5. Press the key F11:
Nhaán phím F11.
6. Press the softkey PUNCH:
Nhaán chöùc naêng PUNCH.
7. Press the softkey EXEC:
Nhaán chöùc naêng EXEC.
Thiết kế này dành cho các bạn mới học buổi đầu cơ khí
Bài học rất đơn giản nếu chỗ nào thắc mắc các bạn vui lòng comment ( bình luận ) bên dưới nhé!
Nhớ like và sub để nhận được nhiều clip hay nữa nha!

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>