Cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nói liên Trung Quốc, Hongkong Macao dược xây dựng trong 10 năm. Canh thành -2018,de rút ngắn thời gian đi lại giữa 3 nước va giao thông vận tải hành khách thuận tiện hơn.Hành trình từ zhu hai Trung Quốc tối hong kong và Ma Cao tới hong Kong trước kia di bằng hàng hải mất 2h ,bây giờ chỉ mất 30p.rất thuận tiện phải không các bạn, ai có điều kiện thì qua Trung Quốc du lịch nhé.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

30 thoughts on “Cây cầu vượt biển dài nhất thế giới 🌍🌍🌍🌍🌍nói liền Trung Quốc 🇨🇳🇨🇳Hong Kong 🇭🇰🇭🇰Macao t”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>