Đội lân trẻ em đường phố được tập hợp lại với màn biểu diễn Mai Hoa Thung tại Lễ hội lân sư rồng Quốc Tế Đà Nẵng 2019. Chào đón rằm trung thu 2019 cho thiếu nhi. Xin mời xem cùng Hai Lúa Miền Trung 4.0
#hailuamientrung4.0 #mualantrungthu2019 #lantreduongpho #lansurongquocte2019danang #longnhiduong

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://mirchigossips.in/category/bat-dong-san/

Posted in Uncategorized

One thought on “Đội Lân Trẻ Em Đường Phố múa Mai Hoa Thung🔴Lễ hội lân sư rồng Quốc Tế Đà Nẵng 2019 Phần 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>