Chuẩn bị: Nguyên liệu: Sợi và màu tùy thích nhe các bạn ^-^ Kim móc, kim khâu, mắt thú/hạt chuổi và một ít bông để nhồi vào sản phẩm. * Kí hiệu:…

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>