One thought on “Quai Động Mạch Chủ Quay Phải – Right Aortic Arch (RAA)”

  • Điện Quang Quốc Dân says:

    Quai Động Mạch Chủ Quay Phải – Right Aortic Arch (RAA)

    Là 1 bất thường về vị trí quay của Động mạch chủ, bình thường ở bên trái nhưng lại quay sang bên phải. Với tần suất tim bẩm sinh rất cao, cần được làm siêu âm tim thai chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>