Sức ép của QGP ở Đường 9 – Khe Sanh ngày càng tang. Tướng Westmoreland đã từ Sài Gòn ra Đà Nẵng bàn cách đối phó. Cùng với việc tăng quân, Mỹ thiết lập một Sở chỉ huy quân sự Mỹ (MACVFOARD) tại Phú Bài để điều khiển lực lượng đánh trả các cuộc tiến công của QGP trên Đường 9 – Khe Sanh. Số lượng quân chiến đấu của Mỹ ở đây đã lên tới 43 tiểu đoàn chủ lực (25 tiểu đoàn Mỹ, 18 tiểu đoàn QLVNCH) với tổng quân số 69.490 lính (trong đó có 40.800 lính Mỹ).
Đến đây, Mặt trận Đường 9 – Khe Sanh đã hoàn thành được nhiệm vụ thu hút, giam chân một bộ phận quan trọng lực lượng cơ động chiến lược của Mỹ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho toàn Miền thực hiện đòn chiến lược tổng tấn công Tết Mậu Thân. Ở Huế, việc quân Mỹ bị điều khỏi thành phố , quân Giải phóng nhanh chóng kiểm soát 90% thành phố chỉ trong 2 ngày.
Xem thêm các video clip từ Win win Việt Nam:
– Bảo vệ biên giới phía Bắc
– Bảo vệ biên giới Tây Nam
– Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7
– Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
– Trung đoàn – một thời chiến trận
#duong9 #khesanh #Winwinvietnam

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://mirchigossips.in/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>