Trao đổi tại hội thảo, đại diện của Bộ LĐTB&XH cũng thừa nhận thời gian qua, tính chất phức tạp và gia tăng của các hành vi buôn bán người xuyên biên giới. Và khuyến nghị cần sửa đổi Luật phòng chống mua bán người quy định tất cả hành vi, biên pháp và cơ chế để có chế tài tốt hơn với các tội phạm đường dây mua bán người.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://mirchigossips.in/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>