Du lịch Tây Ban Nha – Spain, Bãi biển này cách khách sạn 200 mét, Các nước tiên tiến thích hưởng thụ là phơi nắng để nhận được vitamin D Miễn phí vào cơ thể rất khỏe mạnh, chỉ có ở VN Mình thì ngược lại là rất sợ nắng .

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

2 thoughts on “Du lịch Tây Ban Nha # Spain # phần 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>