11 thoughts on “FACEBOOK PHÁT HÀNH ĐỒNG COIN RIÊNG – ẢNH HƯỞNG RA SAO ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CRYPTO”

  • Hách Đa Phương Tiện says:

    mình hình dung BTC lúc đó sẽ như vàng, còn các đồng coin khác của các hãng nó như tiền ở mỗi quốc gia

  • rõ ràng crypto sẽ chết. Vì nếu Facebook bỏ ra chỉ 1 tỉ đô, để tạo ra 1 đồng coin mới chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu của họ, mạnh mẽ hơn những đồng coin đã được tạo ra thì ai thèm đi dùng những đồng coin kia nữa. nếu nói về giá trị thì rõ rãng các đồng coin kia đang được định giá quá cao so với chi phí thực tế doanh nghiệp bỏ ra để tạo ra đồng mới, nếu nói về chức nằng thì những đồng mới ít biến động, ổn định hơn và sẽ đáp ứng được nhu cầu mỗi doanh nghiệp. Công nghệ blockchain là thành tựu, còn những đồng kia chỉ là trò bơm giá.

  • nếu ra stablecoin thì FB cũng cần có sàn để quy đổi ra tiền mặt và nó chọn 1 sàn giao dịch có tiếng m thấy cũng hợp lý . Và nếu đồng coin này của fb phát triển nó sẽ là đối thủ của những dự án đang phát triển về thanh toán hiện tại vì nó đã sở hữu lượng dân số lớn nhất thế giới cộng vs nguồn lực vô cùng lớn. nhưng m tin crypto vẫn sẽ phát triển. Mà nó mua lại sàn nào thì volum sàn đó khả năng sẽ tăng rất nhiều

  • Theo mình thì ban đầu sẽ có tác động tích cực vì sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Nhiều ng sẽ tin tưởng hơn về nền tảng blockchain, sẽ gạt bớt nghi ngờ của mọi người về tính ưu việt của bc. Còn sau đó thì phụ thuộc nhiều vào các ông lớn có muốn thị trường cryto lên hay xuống

  • theo mình facebook ra đời btc sẽ go to moon , vì facebook chỉ là Stb coin , nhờ facebook sẽ thu hút dc cộng đồng hàng tỷ nguoi biết đến Bitcoin .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>