One thought on “Khu Nghỉ Dưỡng Tam Đảo”

  • Cảnh Doanh Dương Đức says:

    Suốt bao năm Tam Đảo sát cạnh quê hương Thái Nguyên giờ mình mới có dịp tới nơi đây và thực biết, chỉ tiếc mình chưa thành Đại Gia !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>