*** Chia sẻ của anh Hiền – Đại lý HIỀN NHƯ ( Mỹ Xuyên- Sóc Trăng ) là một trong những người sử dụng thức ăn tôm Goal Max đầu tiên ở vùng nuôi độ mặn thấp, độ mặn 4%o.
– Sau 9 ngày sử dụng Goal Max tôm đã nuôi từ size 39 con về size 31 con/kg, tốc độ tăng trưởng vượt bậc: ADG= 0,73 gam/ngày.
– Màu tôm sau khi dùng thức ăn tôm Goal Max thấy đẹp, chắc và bóng mượt hơn nhiều so với trươc khi sử dụng. Đồng thời tôm cũng chắc thịt và nặng cân hơn trước.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://mirchigossips.in/category/lam-dep/

2 thoughts on “BÍ QUYẾT NUÔI TÔM MÙA MƯA – ĐỘ MẶN THẤP |NGHỀ TÔM TV|”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>