Nơi tôi đến là 1 quốc gia khởi nghiệp và lịch sử mới bắt đầu từ 1930. Nơi chỉ có nắng- cát và dầu khí nhưng lại là 1 trong những thiên đường của giới thượng lưu. Tầm nhìn quyết định tương lai. Họ đã làm được từ những điều không thể. Vô cùng ấn tượng với đất nước và con người nơi đây…….

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://mirchigossips.in/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>